:: :: Beta
 
 
:
:

?

-2014 31.10.2014, 8

2 2014 - Denis Zaverach

-2014
31.10.2014,
8

/ ,                                   
   1                                  16      00:35:45      1   30
   2                                      18      00:35:45      2   29
   3                            13       00:40:23    3   28
   4                                     17      00:42:45      4   27
   5                                     24      00:47:04      5   26
   6                               6       01:01:30      6   25

/ ,                                 
   1                       10      15       00:32:32     1 30
   2                                10      1        00:38:58     2 29
   3                           10      26       00:56:09     3 28
   4                           6       19       00:55:24    4 27 
   5                             5       2        00:39:53   5-7 25 
   6                            5       3        00:39:53   5-7 25 
   7                             5       4        00:39:53   5-7 25 

16

/ ,                                 
   1                              10      23      01:08:36      1 30
   2                     10      25      01:08:40      2 29
   3                              6       30      00:55:19      3 28
   4                           6       26      01:04:20      4 27

/ ,                                   
   1                                  20              00:44:55      1         30
   2                                  32              00:45:12      2         29
   3                                   31              00:47:12      3         30

/ ,                                   
   1                            10    27              01:02:14      1         30
   2                         6     14              00:34:50      2         29
   3                            5     5               00:39:53      3         30

16

/ ,                                   
   1                                10    21      01:09:30      1 30
   2                           6     22              01:04:22      2         29
 
     

: 0 : 0

...

 
 
ZStadion ©